water plant

Ảnh: Karelj (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9_wastewater_plant_from_air_M1_-_2.jpg)

Cùng với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Phần Lan, công nghệ thông tin đã được sử dụng như chìa khoá để đưa ra các giải pháp vượt trội. Hệ thống quản lý nguồn nước của cả một thành phố, hay một khu công nghiệp được quản lý chặt chẽ và hiệu quả hơn qua một trung tâm điều khiển gồm một vài chuyên gia và các máy vi tính. Nhờ đó, dữ liệu được cung cấp và thu thập một cách thống nhất, chi tiết để đưa ra các biện pháp xử lý tối ưu.

Trong thời kì đô thị hoá trên nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, nhu cầu sử dụng nước đã tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, đa số các công ty sử dụng nước như một thành phần không thể thiếu trong quá trình sản xuất. Do đó, bảo đảm nguồn nước là một yếu tố trọng tâm trong quá trình phát triển của doanh nghiệp cũng như đô thị hoá.

Untitled-2

Ảnh:Riitta Supperi/Keksi/Team Finland

Tuy nhiên, bằng cách thu thập và phân tích số liệu chi tiết, hiệu quả hơn, tài nguyên nước có thể được sử dụng hợp lý hơn và giảm thiểu sự thiếu hụt một cách đáng kể. Để làm được điều đó, tại Phần Lan, các chuyên gia về quản lý nước đã áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của mình để tạo ra các sản phẩm đột phá trong quản lý nguồn nước và giảm rủi ro.

Một trong những ví dụ tiêu biểu của sự kết hợp này là ngành công nghiệp rừng của Phần Lan. Họ đã áp dụng rất nhiều các ứng dụng công nghệ thông tin vào việc điều hành và xử lý nguồn nước phục vụ cho sản xuất cũng như lâm nghiệp.  Có rất nhiều công ty của Phần Lan đang nghiên cứu chuyên sâu vào lĩnh vực này có thể kể tới như Trung Tâm Nghiên Cứu Công Nghệ Phần Lan, Kemira plc., Mipro Ltd, Econet Ltd, and IBM Finland.