Để đạt được thành công trong những ngành công nghiệp cung cấp và xử lý tài nguyên nước, chính phủ Phần Lan đã rất chú trọng đầu tư cho các trung tâm nghiên cứu và chương trình giáo dục khắp cả nước. Kiến thức về nguồn nước và sử dụng tài nguyên nước được đưa vào giáo dục phổ thông theo tiêu chuẩn của Quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Bên cạnh đó, rất nhiều chuyên gia đến từ các trường đại học, tổ chức nghiên cứu tài nguyên đang làm việc để đưa ra các sản phẩm thân thiện hơn với môi trường. Đó chính là chìa khoá cho sự phát triển của Phần Lan trong suốt những năm qua.