Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

iwrm

 

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước là một khái niệm phổ biến tại các nước phát triển và đang đưa vào áp dụng tại các nước đang phát triển. Các nhà khoa học và chính phủ Phần Lan đã đưa khái niệm này vào áp dụng từ rất sớm và đạt được thành công ngoài mong đợi. Nó đã giúp Phần Lan tạo ra sức mạnh tổng hợp từ nỗ lực của chính phủ, các nhà khoa học và nhận thức của người dân về bảo về tài nguyên nước.

“Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (IWRM) là một quá trình xúc tiến việc phối hợp quản lý và phát triển các nguồn nước, đất đai và các nguồn lực liên quan nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh tế và phúc lợi xã hội một cách cân bằng mà không phương hại đến tính bền vững của các hệ thống sinh thái trọng yếu” (GWP,2000)

tong hop tai nguyen nuoc

Mô hình Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

 

Trước khi khái niệm Quản lý tổng hợp tài nguyên nước ra đời, Phần Lan đã áp dụng các mô hình tương tự cho quản lý nguồn nước trên toàn lãnh thổ từ những năm 1960 của thế kỉ trước. Nhờ đó, khi gia nhập liên minh Châu Âu (EU), Phần Lan đã nhanh chóng đưa các khung tiêu chuẩn của EU vào thực tiễn, đặc biệt là tạo liên kết chặt chẽ giữa cộng đồng với các dự án. Vì thế, với công nghệ tiên tiến của mình, chúng tôi tin rằng đưa Quản lý tổng hợp tài nguyên nước vào các tổ chức, quốc gia là hoàn toàn khả thi.

Nghiên cứu để đưa ra mô hình các hệ thống sông hồ rất quan trọng cho việc xây dựng một hệ thống quản lý tài nguyên nước khoa học và bền vững. Ở Phần Lan, có rất nhiều tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực này, một vài trong số đó có tên trong bản đồ chuyên gia thế giới như Tổ chức nghiên cứ tài nguyên Phần Lan, các trường đại học lớn như Aalto, Helsinki, Jyväskylä và cả các doanh nghiệp tư nhân, tiêu biểu là EIA Ltd.